Thứ 2 - Thứ 7 (09am - 10pm)

+84-24-6297-7875

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tùng Linh Tuyển dụng CỘNG TÁC VIÊN OTC

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tùng Linh Tuyển dụng CỘNG TÁC VIÊN OTC

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tùng Linh - chuyên phân phối các sản phẩm thuốc nhóm viêm gan, tim mạch,… trên toàn quốc. Để mở rộng kinh doanh, Công ty cần tuyển: CỘNG TÁC VIÊN OTC

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tùng Linh Tuyển dụng TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tùng Linh Tuyển dụng TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tùng Linh - chuyên phân phối các sản phẩm thuốc nhóm viêm gan, tim mạch,… trên toàn quốc. Để mở rộng kinh doanh, Công ty cần tuyển: TDV OTC

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tùng Linh Tuyển dụng 02 Nhân viên Marketing

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tùng Linh Tuyển dụng 02 Nhân viên Marketing

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tùng Linh Tuyển dụng 02 Nhân viên Marketing

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tùng Linh Tuyển dụng Trưởng phòng Marketing dược

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tùng Linh Tuyển dụng Trưởng phòng Marketing dược

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tùng Linh Tuyển dụng Trưởng phòng Marketing dược

Tuyển dụng: Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Tuyển dụng: Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tùng Linh Cần Tuyển 02 Chuyên Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm

Tuyển dụng: Chuyên viên nghiên cứu sản phẩm dược

Tuyển dụng: Chuyên viên nghiên cứu sản phẩm dược

Công ty cổ phần Dược phẩm Tùng Linh tuyến dụng Chuyên viên nghiên cứu sản phẩm dược

Tuyển dụng: Chuyên viên đăng ký thuốc

Tuyển dụng: Chuyên viên đăng ký thuốc

Công ty cổ phần Dược phẩm Tùng Linh tuyển dụng: Chuyên viên đăng ký thuốc

Tuyển dụng Quản lý khu vực

Tuyển dụng Quản lý khu vực

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tùng Linh - chuyên phân phối các sản phẩm thuốc nhóm viêm gan, tim mạch,… trên toàn quốc. Để mở rộng kinh doanh, Công ty cần tuyển: Quản lý khu vực

Tuyển dụng TDV, CTV

Tuyển dụng TDV, CTV

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tùng Linh - chuyên phân phối các sản phẩm thuốc nhóm viêm gan, tim mạch,… trên toàn quốc. Để mở rộng kinh doanh, Công ty cần tuyển: Trình dược viên

Tuyển dụng Kế toán thuế

Tuyển dụng Kế toán thuế

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tùng Linh – được thành lập từ năm 2008 chuyên phân phối các sản phẩm thuốc nhóm viêm gan, tim mạch, tiểu đường, nội tiết… Để mở rộng nhu cầu kinh doanh, chúng tôi cần tuyển dụng vị trí: Kế toán thuế

Tổng: 15, page 1/2.