Thành phần: Mỗi viên bao phim chứa: Tenofovir disoproxil fumarate 300mgChỉ định: Điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV Điều trị viêm gan siêu vi B mãn
Thành phần: Mỗi viên bao phim chứa:Tenofovir disoproxil fumarate 300mgChỉ định:- Thuốc được dùng kết hợp với các thuốc kháng retrovirus khác (không sử dụng
Thành phần: Thành phần dược chất: Tenofovir disoproxil 245 mg(dưới dạng Tenofovir disoproxil fumarat 300 mg)Chỉ định điều trị- Nhiễm HIV-1 ở người lớn trên
Thanh phần: Mỗi viên nén Fozvir chứa:Tenofovir alafenamid ……………….25mg(Tương đương Tenofovir alafenamid fumarat 28mg)Chỉ định: Tenofovir alafenamid 25mg được chỉ định điều trị viêm gan siêu
Thành phần: cho 1 viênThành phần hoạt chất: Silymarin 140 mg (dưới dạng cao khô Silybum marianum 311,1mg).Chỉ định điều trị– Điều trị rối